Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
HortiNext Onder Glas als eerste uitgever aangesloten bij HortiNext

Nieuw online uitgeefplatform voor actuele vakinformatie

Vakinformatie voor de tuinbouw op de meest eenvoudige manier toegankelijk maken voor nationale en internationale telers. Dat is waarvoor HortiNext, het nieuwe online publicatieplatform, is ontwikkeld. Op dit online platform kan elke teler snel zoeken naar artikelen, reportages, nieuwsberichten, onderzoeken en zelfs naslagwerken waarin de meest uiteenlopende, vaktechnische onderwerpen worden behandeld. Het uitgeefplatform is een initiatief van HortiLeads en vakblad Onder Glas sluit als eerste vakblad aan. » Lees verder

HortiNext Nieuwe digitale nieuwsbrief met wekelijkse verschijning

Lezers Onder Glas Focus gaan over naar HortiNext

Vanwege de samenwerking van Onder Glas met HortiLeads wordt vanaf deze maand de digitale uitgave Onder Glas Focus stopgezet. Abonnees op Focus ontvangen vanaf oktober elke week een nieuwsbrief met actuele informatie van het nieuwe glastuinbouwplatform HortiNext. De informatie die middels Focus één keer per maand door Onder Glas werd verstuurd, gaan we nu verdelen door de wekelijkse publicatie van actuele en unieke berichten op HortiNext. » Lees verder

Tomaten Nieuw online uitgeefplatform binnen de tuinbouw

Gratis account, deels betalen voor interessante artikelen

Om de informatie op het digitale platform HortiNext optimaal te kunnen lezen, heeft de gebruiker een gratis account nodig. Wanneer dit eenmalig is aangemaakt, is het merendeel van de informatie gratis beschikbaar. Voor het lezen en downloaden van een deel van de artikelen moet de gebruiker een klein bedrag betalen. Dit varieert per artikel en per uitgever. Zij kunnen binnen een bepaalde bandbreedte zelf de prijs van een artikel, naslagwerk of ander document bepalen. » Lees verder

Kas Mogelijkheden voor toeleveranciers

Groeiend aantal actuele vakbladen beschikbaar

Vanaf 1 oktober is de interactieve portal HortiNext op zowel desktop als ook alle mobiele apparaten voor het grote publiek toegankelijk. Vanaf die datum zijn de meest actuele edities van vakblad Onder Glas en de content van HortiLeads beschikbaar. In de daarop volgende maanden zal een aanzienlijk deel van het archief van Onder Glas en van het internationale magazine In Greenhouses aan het platform worden toegevoegd. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact